Privacy Policy

Bij gebruik van onze software respecteren wij de privacy van een ieder die daarvan gebruik maakt. Wij garanderen dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor zover dit voor de levering van onze diensten noodzakelijk is. Voor het overige worden uw persoonsgegevens slechts gebruikt met uw uitdrukkelijke toestemming.

Voor zover daarnaar gevraagd wordt of relevant is, is voor de levering van onze diensten vereist een opgave van uw (bedrijfs)naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, KvK-nummer, bank- of girorekeningnummer, website en betaalgegevens. Deze gegevens worden gebruikt en opgeslagen voor zover noodzakelijk is om onze diensten deugdelijk te kunnen uitvoeren. Persoonsgegevens worden opgeslagen door middel van een daartoe beveiligde webomgeving.

Countable Solutions zal uw persoonlijke gegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder onze verantwoordelijkheid vallen, evenals door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Derden kunnen slechts kennisnemen van uw persoonlijke gegevens voor zover zij zijn betrokken bij de uitvoering van onze diensten.

Cookies worden uitsluitend gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van onze dienstverlening te vergroten, derhalve worden door middel van cookies geen gebruiksprofielen opgesteld en wordt uw surf- en zoekgedrag niet gevolgd teneinde commerciële doelen te dienen.

Nieuwsbrieven afkomstig van Countable Solutions, evenals eventuele speciale aanbiedingen en acties ontvangt u uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming. In dit kader ontvangt u geen aanbiedingen van derden.
Indien u niet langer prijs stelt op de ontvangst van de nieuwsbrief, speciale aanbiedingen of acties van Countable Solutions dan kunt u dat kenbaar maken op de door ons, daarvoor aangewezen wijze.

Indien u door middel van onze software een betaling verricht, geschiedt dit door middel van een daartoe beveiligde webomgeving. Ook uw betaalgegevens worden slechts bewaard voor zolang dit voor de uitvoering van onze dienstverlening noodzakelijk is.

Indien u nog vragen heeft over de privacy policy van Countable Solutions dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag indien u vragen heeft over de door u verstrekte gegevens of indien u uw gegevens wilt wijzigen.

Countable Solutions b.v.
Rijksweg 44
6269AC Margraten